سرویس بارکد و داتماتریکس - API QR Services

اسکن QR و تبدیل QR

ساختن QR و کد دستوری

Armaghan Rahe Talaie

ارمغان راه طلایی


art api qr generator-scan-png

داده شما = QR !


امروزه ، اطلاعات نیازمند به فشرده سازی دارد .
ساختن QR

پویا

کیفیت الف

اختصاصی

رایگان
مهمترین مزایا


ارمغان-کیوآر-اسکن-ساختن-کتاب-انتشارات-دفتر-qr-scan-view-generate-api-armaghan-rahe-talaie-osqr

کتاب شما ، کتابی هوشمند

امروزه ، محــتوا یکی از مهمتریــن ارکان اصلــی نشـــر « دیجیتال و خط » می باشد . سامانه صبا تحت سرویس API QR ارمغان راه طلایی؛ محتوای کتاب های « درسی ، آموزشی ، دانشگاهی و ... » شما را آرشـــیو می کند .
QR ، حافظ محیط زیست

بارکد ها ، دنیای نشر را بهینه سازی کرده اند . به طوری که ، پویا شدن داده ها اهمیت بسزایی دارد . شما با این سرویس می توانید آدرس « وب ، ویدیو ، تصویر » و « متن و اعداد » را تبدیل به کد داتماتریکس کنید .


ارمغان-کیوآر-اسکن-ساختن-کتاب-انتشارات-دفتر-qr-scan-view-generate-api-armaghan-rahe-talaie-osqr


سایر خدمات


لینک بده ، کوتاهش کن ! سرویس کوتاه کننده (Short URL) یکی دیگر از خدمات API شرکت ارمغان راه طلایی می باشد . پیشنهاد می کنیم ، حتماً تجربه کنید !urlir-short-url-link-shorten-لینک-کوتاه-کننده-ایران-ارمغان-راه-طلایی

کوتاه کننده لینک ایران